Szkolenia współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenia realizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Formularz zgłoszenia

Dane zgłaszającego

Przesłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135).

Zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu należy dokonać najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem szkolenia na adres: szkoleniarpo@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej niż cokowiek innego przygotowanie się jest kluczem do sukcesu

Henry Ford